Yiddish Poetry
     
 
 
Home > Post War Poetry

Post War Yiddish Poetry

List of Poets

Abraham Sutzkever

Rukhl Fishman

Henri Keniger

 
 

Translators

Marek Tuszewicki (b. 1981) graduate of the Law and Administration Faculty, University of Lodz, and the Department of Jewish Studies, Jagiellonian University of Krakow. Currently prepares in Krakow a doctorate in history devoted to the customs of the traditional Jewish community in Galicia. Since 2008 he teaches Yiddish, cooperates with JCC Krakow, the Center for Yiddish Culture of the Shalom Foundation and the Jewish Historical Institute in Warsaw. He translates from Yiddish and Hebrew, inter alia, the poetry of Abraham Sutzkever and Peretz Markish. In 2010 he published the Polish translation of the yizkor-book “Pinkes Szczekocin”.

Bella Szwarcman-Czarnota

Studied at the Philosophy and Sociology Faculty of the Warsaw University, Institute of Philosophy  and at the Applied Linguistics Faculty of the Warsaw University. Author and translator.  Translated more than 30 books from French, Russian and Yiddish. Currently working as an editor and columnist of the Jewish magazine “Midrasz”.

  Marek Tuszewicki (ur. 1981) absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie przygotowuje w Krakowie rozprawę doktorską z historii poświęconą obyczajom tradycyjnej ludności żydowskiej Galicji. Od 2008 roku uczy języka jidysz, współpracuje m.in. z JCC Kraków, Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom i Żydowskim Instytutem Historycznym. Tłumaczy z jidysz i hebrajskiego, m.in. poezję Abrahama Suckewera i Pereca Markisza. W 2010 roku opublikował polski przekład księgi pamięci Pinkes Szczekocin.

Bella Szwarcman-Czarnota: Ukończyła studia na Wydziale Filozofii I Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. A także Studia Podyplomowe na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.  Pisarka i tłumaczka.  Przetłumaczyła ponad 30 książek z francuskiego, rosyjskiego i jidysz.  Obecnie pracuje jako redaktorka i autorka własnej kolumny w żydowskim czasopiśmie “Midrasz”

 


 

 

 
Home      About       Acknowledgments      Translators      Links      Contact
 Web Design by Twam Design Melbourne