Anthology of Yiddish Poetry
of Poland

אַנטאָלאָגיע פון דער ײִדישער פּאָעזיע
אין פּוילן

 
 
  Home  |  Index of Poets  |  About  |  Translators  |  Acknowledgments  |  Links  |  Contact Us  
 
 
  Home > Reyzl Zykhlinsky >    

     
 
 

 

Chcę przejść jeszcze raz po tej trawie

Poświęcone pamięci 3030 świętych ofiar z mojego rodzinnego miasteczka Gąbina, które zginęły w komorach gazowych Chełmna, w Polsce, w kwietniu 1942 roku

1.

Chcę przejść jeszcze raz

po tej trawie,

i płakać na tej ziemi

do nieba,

i do wiatru,

który smaga mi twarz.

Mierzę jeszcze raz nieszczęście

na tym skrawku ziemi,

tam, gdzie niegdyś stał mój dom.

Nie ma w nim drzwi,

a mama –

nie wróci już do domu

zaśnieżona,

z błękitnym dzbanem mleka w dłoni,

i błękitnym światem

w oczach.

Nie ma okien,

a słońce

nie będzie już wędrowało

od ściany do ściany,

od kąta do kąta,

wyczarowując dla mnie

zielonego kota

na stołku.

Tylko wierzby nad rzeką

zostały.

Moja łza wpada do wody,

mącąc na chwilę

jej spokój.

 

2.

Lecą, lecą żółte liście,

opowieść błądzi, krąży po drogach,

opowieść o ludziach spędzonych na pole –

gdy padał ulewny deszcz wiosenny.

 

Trzy tysiące żydów bez wody, bez chleba,

stały przez cztery długie doby.

Dzieci pod gwiazdami –

płakały z głodu.

 

Od płaczu ich

nie pociemniały lasy.

Oto one, lasy zielone,

lasy Gąbina.

 

Ciemnoniebieskie niebo

nie spadło w płomieniach...

Na polu pasą się krowy wieśniaków.

pastuszek piecze ziemniaki w ognisku...

 

Czego tu jeszcze szukam w tym miasteczku?

Oto naprzeciwko idzie ospowata Stasia –

żyje, chodzi z żołnierzami,

pijana, niedomyta.

 

3.

Kto mnie wzywa tu, na polu?

Kto mnie zna, kto woła po imieniu?

Krzak płonie na polu –

Mały Lejbele krzyczy z płomieni.

 

Zdejmuję buty i podchodzę sama

do małego synka mojego sąsiada:

jego rączki są zupełnie czarne,

i tylko oko jego otwarte spogląda...

 

Odchodzę od ciebie, miasteczko,

twe drogi szare są jak dawniej.

Nadal przemijać tu będą jesienie i jarmarki,

a rzeka płynąć będzie spokojnie i pewnie.

      Gąbin, październik 1946

----------------------------------------------------------------

s.115, Shvaygndike tirn (1962)

Tłum. Bella Szwarcman-Czarnota, 2015.

 

 

איך װיל נך מל ד גײן איבערן גרז

                   א

איך װיל נך מל ד גײן

איבערן גרז,

און װײנען

פר דעם הימל,

און פר דעם װינט,

װאָס װײעט פר מן נים.

איך װיל נך מל אױסמעסטן דס אומגליק

אױף ט דעם שטיקל ערד,

װאו ס'איז מל געװען מן הײם.

די טיר איז נישט,

און די ממע  ─ 

זי װעט מער נישט הײם קומען

פרשנײטע,

מיט בלױען קרוג מילך אין דער הנט,  ─

און מיט בלױען פאַרטאָג אין די אױגן.

די פענצטער זײַנען נישטאָ,

די זון װעט מער נישט װאַנדערן

פון װאַנט צו װאַנט,

פון װינקל צו װינקל,

און אױסצױבערן מיר

אַ גרינע קאַץ אױף אַ בענקל.

נאָר די װערבעס בײַם טײַך זײַנען דאָ 

מן טרער פלט רן אין װאַסער,

און צעשטערט אױף װײַלע זײער רו.

 

                       ב

פלן, פלן געלע בלעטער.

מעשה בלנדזשעט רום אױף די װעגן,

מעשה װעגן מענטשן צונױפגעטריבענע אױף פעלד  ─

עס הט געגסן פרילינגדיקן רעגן.

 

דר טױזנט ײדן ן װאַסער, ן ברױט,

פיר לנגע פרילינגדיקע מעת-לעתן.

קלײנע קינדער הבן געװײנט פר די שטערן  ─

זײ הבן געװאָלט עסן.

 

פון קינדערישן געװײן זנען טונקעלער

נישט געװאָרו די װעלדער רום.

ט זנען זײ, די גרינע װעלדער,

די װעלדער פון גמבין.

 

דער טיפער בלױער הימל

איז נישט ראָפּ מיט פער פון דער הױך.

אױפן פעלד פיטערן זיך קי,

פּאַסטעך ברט קרטפל בם רױך ...

 

װאָס זןך איך נך ד, אין דעם שטעטל?

עס בגעגנט מיך די געשטולטע סטשע    ─

זי לעבט, זי שפּאַצירט מיט זעלנער,

זי איז שיכור און נישט געװאַשן.

 

                          ג.

װער רופט מיך ד אין פעלד?

װער קען מיך נך ד, מן נמען?

דרן ברענט אין פעלד   ─

קינד שרט פון די פלמען.

 

איך טו אױס מײַנע שיך און גײ צו,

צום קלײנעם זון פון מײַן שכן:

זײַנע הענטלעך זײַנען שױן קױל,

נאָר די אױגן זײַנען אָפן ...

------------------------------------------

איך גײ אַװעק פון דיר, שטעטל,

דנע װעגן זנען בלױ װי מל.

װעסט װײַטער ראַװען הרבסטן, ירידים

און דער טך װעט פליסן אין טל.

 

---------------------------------------------------------------------------

שװײַגנדיקע טירן,1962, ז.115-7

 

 
 


 
Site Design by Twam
 
YiddishPoetry.org