Anthology of Yiddish Poetry
of Poland

אַנטאָלאָגיע פון דער ײִדישער פּאָעזיע
אין פּוילן

 
 
  Home  |  Index of Poets  |  About  |  Translators  |  Acknowledgments  |  Links  |  Contact Us  
 
 
  Home > Index > Aaron Zeitlin >    

 

Nowy Abraham

 

Widziałem pole i grób,

a krwią spływało pole.

Wtem przyfrunęła Księga

I spoczęła na grobie, w dole.

I spoczęła na grobie.

I jak po długim śnie oczy

Księga się rozwarła.

I w tej Księdze otwartej

litera alef literę taw całowała

litera  alef  taw całowała.

 

I wysoko wysoko z tego grobu

wyrósł człowiek,

 ocieniając Księgę jak drzewo,

 

i powiedział : jestem tu znowu,

amen, jestem tu znowu.

I człowiek wziął Księgę,

a jej słowo płomieniem się stało.

Jestem nowym Abrahamem

I ode mnie wyjdzie znów Boże plemię,

I ode mnie wyjdzie Boże plemię.

przełożyła Bella Szwarcman-Czarnota

 

 

נ ע ר  א ב ר ה ם

 

כ'הב געזען פעלד און קבר

און דס פעלד הט געשטרמט מיט בלוט.

איז געקומען צו פליען ספר

און הט אױפן קבר גערוט,

האָט אױפן קבר גערוט.

 

 און ס'הט זיך געעפנט דס ספר

װי ן אױג נך לנגן שלף,

און אין דעם פענעם ספר

הט זיך לף געקושט מיט תיו,

לף געקושט מיט תיו.

 

און הױך איז פון יענעם קבר

רױסגעװאָקסן מן,

װי בױם בשטנט דס ספר

און געזגט: כ'בין װידער פרן.

מן!  כ'בין װידער פרן.

 

און דער מן הט גענומען דס ספר

און זן װאָרט איז געװעזן פלם:

איך בין דער נער אברהם  ─

און פון מיר קומט װידער גטס שטם,

פון מיר קומט װידער גטס שטם.

-----------------------------------------------------------------

לידער פון חורבן און לידער פון גלױבן (א),  (1967) , ז.130

 

 

     
 
 
 


 
Site Design by Twam
 
YiddishPoetry.org