Anthology of Yiddish Poetry
of Poland

אַנטאָלאָגיע פון דער ײִדישער פּאָעזיע
אין פּוילן

 
 
  Home  |  Index of Poets  |  About  |  Translators  |  Acknowledgments  |  Links  |  Contact Us  
 
 
  Home > Index > Aaron Zeitlin >    

     
 
 

 

Nie przypadł mi ten zaszczyt

 

Zawczasu z Polski wyjechałem,

Bóg od straszliwej wojny mnie odsunął.

Dlaczego? Dlaczego Polskę opuściłem?

 

Nie przypadł mi ten honor, by z narodem moim  

pójść  drogą płomieni.

I jak niewybaczalny grzech  boleśnie czuję,

że wciąż żyję.

Żyję i wiersze składam.

Poczucie winy wkrótce mnie zatruje,

chyba że obiorę jedną  z trzech postaci,

co są gotowe przesłonić moją winę;

które czekają i wzywają mnie żarliwie.

Jedna  z nich to  świętość, druga obłąkanie,

samobójstwo trzecia.

 

Lecz dla słabeusza samobójstwo rzecz  zbyt twarda,

nazbyt mały jestem, aby  przyjąć świętość,

i nawet nie jest mi dane w obłędu otchłań popaść.

 

Aron Cajtlin, Lider fun Khurbn un Lider fun Gloybn, I, 1967.

przełożyła Bella Szwarcman-Czarnota

 

 

כ'הב נישט געהט די זכיה

 

אַװעק בין איך באַצײַטנס און פאַרהױלן

האָט גאָט פון מיר די גרױלן  ─

פאַרװאָס, פאַרװאָס בין איך אַװעק פון פּױלן?

 

כ'הב נישט געהט די זכיה מיט מן פלק צוזמען

צו גײן דעם װעג פון פלמען,

און ס'פּײניקט, װי זינד נישט צו פרגעבן,

די שולד פון בלבן לעבן,

פון בלבן לעבן און פון מכן גרמען.

און  ס'װעט די שולד מיך סמ'ען,

ביז כ'װעל נישט פלגן אײנס פון דר געשטלטן,

װאָס װאַרטן און װאָס רופן מיך צעגליטע:

אײן געשטלט איז קדושה, ס'צװײטע איז שגעון,

זעלבסטמרד איז דס דריטע.

 

נר זעלבסטמרד איז צו שטרק פר מיר, דעם שװאַכן,

מן קלײנקט קען קדושה נישט פרגינען,

און כ'קן אפילו נישט ראָפּ פון זינען.

---------------------------------------------------------

לידער פון חורבן און לידער פון גלױבן (א),  (1967) , ז.62

 

.

.
 
 


 
Site Design by Twam
 
YiddishPoetry.org