Anthology of Yiddish Poetry
of Poland

אַנטאָלאָגיע פון דער ײִדישער פּאָעזיע
אין פּוילן

 
 
  Home  |  Index of Poets  |  About  |  Translators  |  Acknowledgments  |  Links  |  Contact Us  
 
 
  Home > Index > Aaron Zeitlin >    

  Click for translation: Polish  
 
 

     

נ ע ר  א ב ר ה ם

 

כ'הב געזען פעלד און קבר

און דס פעלד הט געשטרמט מיט בלוט.

איז געקומען צו פליען ספר

און הט אױפן קבר גערוט,

האָט אױפן קבר גערוט.

 

 

און ס'הט זיך געעפנט דס ספר

װי ן אױג נך לנגן שלף,

און אין דעם פענעם ספר

הט זיך לף געקושט מיט תיו,

לף געקושט מיט תיו.

 

און הױך איז פון יענעם קבר

רױסגעװאָקסן מן,

װי בױם בשטנט דס ספר

און געזגט: כ'בין װידער פרן.

מן!  כ'בין װידער פרן.

 

און דער מן הט גענומען דס ספר

און זן װאָרט איז געװעזן פלם:

איך בין דער נער אברהם  ─

און פון מיר קומט װידער גטס שטם,

פון מיר קומט װידער גטס שטם.

-----------------------------------------------------------------

לידער פון חורבן און לידער פון גלױבן (א),  (1967) , ז.130

 

 
 


 
Site Design by Twam
 
YiddishPoetry.org